Bu seçenek site üzerinde yaptığınız değişiklikleri resetler

Yenile

İhale Standart Formlar

Kik Standart Formlar

Kik Standart Formlare

STANDART FORMLAR :

- (KİK001.0) İhale Onay Belgesi

- (KİK001.2/Y) Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Form

- (KİK001.1/Y) Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu (sadece yapım işleri için)

- (KİK002.0) Açık İhale Usulünde Uygulanacak İhale İlan Formu

- (KİK005.0) İhale Dokümanı Satın Alındığına İlişkin Form

- (KİK006.0) İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi

- (KİK007.0) İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak

- (KİK008.0) Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan İhale Teklif Zarflarının Alınış Zamanına İlişkin Tutanak

- (KİK009.0) Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı

- (KİK010.0) Zarf Açma ve  Belge Kontrol Tutanağı

- (KİK011.0) Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak

- (KİK011.1) İş Deneyim Belgesi Güncelleştirme ve Değerlendirme Formu

- (KİK018.0) Götürü Bedel İşler İçin Teklif Mektubu

- (KİK019.0) Birim Fiyat Teklif Mektubu

- (KİK020.0) Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak

- (KİK020.1) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ve/veya Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanağın Hazır Bulunanlar Önünde Yapılan İlk Oturumda Talep Edenlere Verildiğine İlişkin Tutanak

- (KİK021.0) İhale Komisyonu Kararı

- (KİK022.0) Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

- (KİK023.0) İptal edilen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

- (KİK023.1) Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Formu

- (KİK024.0) İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Form

- (KİK025.0) İhale Sonucu İlan Formu

- (KİK027.0) İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname

- (KİK027.2) İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname

- (KİK027.3) İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname

- (KİK028.0) İş Ortaklığı Beyannamesi

- (KİK029.0) Geçici Teminat Mektubu

- (KİK029.1) Kesin Teminat Mektubu

- (KİK029.2) Avans Teminat Mektubu

- (KİK030.0) Mali Durum Bildirimi

- (KİK030.1) Banka Mektubu

- (KİK032.0) Yüklenici İş Bitirme Belgesi

- (KİK033.0) İş Durum Belgesi

- (KİK034.0/Y) İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme)

- (KİK035.0/Y) İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme)

- (KİK036.0/Y) İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme)

- (KİK032.1/M) İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum)

- (KİK034.0/H) İş Denetleme Belgesi

- (KİK035.0/H) İş Yönetme Belgesi

- (KİK039.0/Y) Anahtar Teknik Personel Listesi Formu

- (KİK040.0/Y) Teknik Personel Taahhütnamesi Formu

- (KİK041.0/Y) Yapı Araçları Taahhütnamesi

- (KİK042.0/Y) Yapı Araçları Bildirisi

Yapım işleri ihalelerinde kullanılan standart formları (EK – 1) bilgisayarınıza indirmek için lütfen buraya tıklayınız.

Related posts:

1 Yorum

Yorum Yaz